Տոներ և հիշատակի օրեր


(ոչ աշխատանքային օրեր)

 

Նոր Տարի /Ամանոր/                                          31 դեկտեմբերի

                                                                             1, 2 հունվարի

 

Նախածննդյան տոներ                                       3,4,5 հունվարի

 

Սուրբ ծնունդ և Հայտնություն                           6 հունվարի

 

Մեռելոց հիշատակի օր                                      7 հունվարի

 

Կանանց միջազգային օր                                    8 մարտի

 

Մայրության և գեղեցկության օր                      7 ապրիլի

 

Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր                           24 ապրիլի

 

Աշխատավորների համերաշխության

միջազգային օր                                                    1 մայիսի

 

Հաղթանակի, ԼՂՀ պաշտպանության

բանակի և Շուշիի ազատագրման օր                 9 մայիսի

 

Հայաստանի Առաջին

Հանրապետության օր                                        28 մայիսի

 

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության օր                                        2 սեպտեմբերի

 

ԼՂՀ պետական անկախության մասին

հանրաքվեի և Սահմանադրության օր             10 դեկտեմբերի