19.04.2019   ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է Ստեփանակերտ քաղաքում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ողևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթ` հետևյալ թափուր երթուղիների համար

 

ՀՀ             Երթուղու        Երթուղու                                                                           Պահանջվող ավտոբուսի

   համարը         անվանումը                                                                     Դասը          Քանակը /ներառյալ

                                                                                                                            պահուստային

                                                                                                                            ավտոբուսների/   

1.                                Հին Արմենավան-Ազատամարտիկների                                    Փոքր                8

            10                    /երթակարգավարական կետ/ 10ա

                                   Նաբերեժնայա-Աջափնյակ-Ազատամար-                                   Հատուկ         

                                   տիկների /երթակարգավարական կետ/ 10բ                                փոքր                3

 

2.                                Մարշալ Բաղրամյան նրբանցք-Հաղթանակի                              Հատուկ

             12                   հրապարակ/երթակարգավարական կետ/-                                փոքր                4

         Մարշալ Բաղրամյան նրբանցք

 

3.                                Արեշ թաղամաս – Հաղթանակի հրապարակ                              Հատուկ

            15                    /երթակարգավարական կետ/- Հանրապետական                        փոքր                5

                                   հիվանդանոց                                                           

 

4.         14                    Կրուգովայա-Ազատամարտիկների                                          Փոքր               8

                                   /երթակարգավարական կետ/                                 

 

5.                                Առաքել Առաքելյան – Հանրապետական

            16                    հիվանդանոց –Ազատամարտիկների                                         Փոքր               8

                                   /երթակարգավարական կետ/                                 

 

6.         18                    Բագրատ ՈՒլուբաբյան-Ազատամարտիկների                              Հատուկ          5

                                   /երթակարգավարական կետ/ - Սասունցի Դավիթ                           փոքր

 

Ց Ա Ն Կ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

1.Հայտ.

2.Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայական.

3.Տրանսպորտային միջոցի` հաշվառման վկայագիր, սեփականության իրավունքի վկայական կամ օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր.

4.Վարորդների` վարորդական իրավունքի վկայականներ, աշխատանքային փորձը հավաստող փաստաթղթեր.

5.Փակ ծրարով ներկայացնում է երթուղու սպասարկման համար առաջարկվող մեկ ուղևորի փոխադրման գինը:

 

            Մրցույթը կկայանա 2019 թվականի մայիսի 2-ին` ժամը 10.00-ին, ք.Ստեփանակերտ, Նաբերեժնայա 3 հասցեում գտնվող <Արցախի երկրաբանական էքսպեդիցիա> ՊՈԱԿ տարածքում:

            Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն հայտնած կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը մրցույթի մասնակցության հայտը և պահանջվող փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնեն Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմ` ԱՀ ք.Ստեփանակերտ, Ն.Ստեփանյան 22 հասցեով:

            Մրցույթի մասնակցության հայտերն ու պահանջվող փաստաթղթերը  ընդունվում են մինչև 2019թվականի ներառյալ ապրիլի 26-ը` աշխատանքային օրերին և ժամերին:

            Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար  ցանկացողները  կարող  են  զանգահարել /047/94-15-02 հեռախոսահամարով: