13.09.2016   ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 2016-2017ԹԹ. ՁՄՌԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը որոշում է ստորագրել Ստեփանակերտ քաղաքում 2016-2017թթ. ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին:

Համաձայն ծրագրի, հստակ նախանշվում են պետական կառույցներում հիմնարկ-ձեռնարկություններում, ուսումնական հաստատություններում` իրականացվելիք աշխատանքների առաջնահերթությունները և կատարման ժամկետները:

Հատկանշական է, որ ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների ծրագրում վճռորոշ դերակատարություն ունեն Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի բաժինները, նրա ենթակա կազմակերպություններն ու ընկերությունները, ինչպես նաև` շահագրգիռ այլ կառույցներ, որոնց համատեղ ձեռնարկումներով պայմանավորված կլինի ծրագրի հաջող իրագործումը:

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն