25.01.2012

Քաղաքացիների գրանցման և հաշվառման հանձնաժողովի` նոր տարում կայացած երկու նիստերում, Ստեփանակերտ քաղաքում գրանցում ստանալու խնդրանքով, քննության են առնվել շուրջ 5 տասնյակ դիմումներ` ուղեկցվող համապատասխան փաստաթղթերով:

Ըստ հանձնաժողովի եզրակացության, 4 քաղաքացիների խնդրանքը բավարարվել է, իսկ մյուսները հանձնաժողովի կողմից մերժվել են` գրանցման վերաբերյալ անհրաժեշտ հիմնավորումների բացակայության պատճառով: