Պահոց
Տարադրամի Փոխարժեքներ
USD   485.12  դրամ
EUR   546.92  դրամ
RUB   6.72  դրամ
Եղանակը Ստեփանակերտում
25.07.2013   ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԸ ԱՎԱԳԱՆԻՆ ՀԱՍՏԱՏԵՑ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ՀԱՄԱՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՆՈ

Այսօր` հուլիսի 25-ին քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու հերթական նիստը:

Օրակարգային մի շարք հարցերի թվում նիստում ներառվել էր նաև քաղաքային համայնքի ավագանու 2013թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի կատարման մասին հարցը, որի վերաբերյալ հաղորդմամբ հանդես եկավ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային բաժնի պետ Մարատ Համբարձումյանը:

Ինչպես ամրագրված է հաշվետվության մեջ, քաղաքային համայնքի 2013թ. 1-ին կիսամյակի բյուջեի ընդհանուր մուտքերը կազմել են 408346.3 հազ.դրամ (պլանավորված 466256.7 հազ.դրամ գումարի 87.6 %-ը): Ընդ որում, ընդհանուր մուտքերի 39.5 %-ը կազմել են սեփական եկամուտները: Պլանավորված 173806.7 հազ.դրամի դիմաց հավաքագրվել է 161346.3 հազ.դրամ (կատարողականը կազմում է 92.8%): Շենքերից և շինություններից գանձվող գույքահարկի գծով մուտքերը կազմել են 39950.8 հազ.դրամ: Հավաքագրված գումարից 4435.5 հազ.դրամը բռնագանձվել է դատական կարգով: Հողի հարկի մասով գանձվել է 4906.0 հազ.դրամ: 1-ին կիսամյակի բյուջեի կատարման ընթացքում փոխադրամիջոցներից գույքահարկի գծով պլանավորված 54684.0 հազ.դրամի դիմաց մուտքագրվել  է 51741.5 հազ.դրամ կամ կատարողականը կազմել է 94.6 %: Տեղական տուրքերի գծով պլանավորած 25628.4 հազ.դրամի փոխարեն մուտքագրվել է 22529.1 հազ.դրամ: Պլանավորված 8610.0 հազ.դրամի դիմաց պետական տուրքերի գծով մուտքագրվել է 8879.0 հազ.դրամ: Այսինքն` կիսամյակի առաջադրանքը կատարվել է 103.1 %-ով: Այլ հարկային եկամուտների գծով կատարողականը կազմել է 114.0 տոկոս: Կիսամյակի ընթացքում այլ եկամուտների գծով մուտքագրվել է 30659.8 հազ.դրամ` պլանավորած 28142.1 հազ.դրամի դիմաց (կատարողականը կազմել է 109 տոկոս):

Եթե վարչական գանձումներից գանձվող մուտքերը կազմել են 17332.1 հազ.դրամ կամ աճը կազմել է 2 անգամ, տույժերից և տուգանքներից մուտքերը կազմել են 4326.8 հազ.դրամ, ասել է  թե` կատարողականը կազմել է  121.2 տոկոս, ապա գույքի վարձակալությունից գոյացած եկամուտները ընդամենը 67.3 տոկոս է կազմել, ինչը, բնականաբար, մտահոգության առիթ է հանդիսանում: Շենքերի և շինությունների կառուցման ու կապիտալ վերանորոգման, ինչպես կառույցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծախսերը կիսամյակի կտրվածքով իրականացվել են 100%-ով:

Իր նկատառումները հայտնելով քաղաքային համայնքի 2013թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի արդյունքների վերաբերյալ, քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը դրական քայլ համարելով որոշ ցուցանիշների գծով առաջադրանքների կատարումը, միևնույն ժամանակ անթույլատրելի որակեց գույքահարկի մասով անհրաժեշտ եկամուտների ապահովման թերացումը: Նրա կարծիքով, անհանդուրժելի է դրամական միջոցների հավաքագրման նման դանդաղ ընթացքը, երբ մայրաքաղաքում չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ կան և դրանց լուծումը մասնավորապես պայմանավորված է բոլոր եկամտատեսակների անվերապահ կատարմամբ ու քաղաքային բյուջեի մուտքերի ապահովմամբ: Ս.Գրիգորյանը քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինների պատասխանատուներին հանձնարարեց այդ ուղղությամբ սեղմ ժամկետում անհրաժեշտ վերլուծություններ կատարել ու դատարանի միջոցով իրենց պարտականություններից խուսափող անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ  տույժ կիրառել:

Ավագանին հաստատեց քաղաքային համայնքի 2013թ. 1-ին կիսամյակի կատարման վերաբերյալ հաղորդումը:

Երրորդ եռամսյակի փոխհատուցման նպատակով, ավագանին որոշում կայացրեց Ստեփանակերտի քաղաքային  համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից լրացուցիչ 90 հազար դրամ ավագանու անդամներին հատկացնելու մասին: Նիստում որոշում ընդունվեց քաղաքային համայնքի 2013թ. 9 ամսվա բյուջեից (<<պահուստային ֆոնդ>>-ի միջոցներից) 3մլն 385 հազար դրամ <<Բնակարանային շահագործման տնտեսություն>> փակ բաժնետիրական ընկերությանը հատկացնելու վերաբերյալ` հարկային պարտավորությունները մարելու նպատակով:

Քաղաքային համայնքի ավագանին ուժը կորցրած ճանաչեց Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 2007թ. դեկտեմբերի 13-ին << Ստեփանակերտ քաղաքում խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր պահելն արգելելու>> 2010թ. սեպտեմբերի 9-ի << Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 2007թ. դեկտեմբերի 13-ի որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին>>, ինչպես նաև 2013թ. մարտի 21-ի <<Ստեփանակերտ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի բակում և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքներում ընտանի թռչուններ պահելն արգելելու մասին>> որոշումները:

Ավագանին մեկ այլ որոշմամբ հաստատեց Ստեփանակերտ քաղաքում ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու համքաղաքային կանոնները: Սույն որոշմամբ փաստորեն կարգավորվում են Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու հետ կապված հարաբերությունները: Կանոնների մեջ ամրագրված են ինչպես ընտանի կենդանիներ պահողի իրավունքներն ու պարտավորությունները, հաշվառումը, այնպես էլ` կենդանիներին խնամելու, զբոսանքի իրականացման և վաճառքի պայմանները: Ըստ որոշման, 6 ամսվա ընթացքում անասուններ խնամողները /անասնատերերը/ պետք է ներկայանան քաղաքապետարան և հաշվառման ու պարտավորությունների հետ կապված` ձևակերպեն համապատասխան փաստաթղթերը:

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար