11.08.2020   Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը տեղեկացում է, որ համաձայն սույն թվականի օգոստոսի 10-ի Ստեփանակերտի քաղաքապետի N2053Ա որոշման, մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 1-ը, Ստեփանակերտի ներքաղաքային կանոնավոր ավտոբուսային երթուղիների աշխատանքի ավարտը` յուրաքանչյուր օրվա համար, սահմանվել է ժամը 22:00-ն: Ստեփանակերտի քաղաքապետարան