25.03.2019   ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՈՒՄ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ԾԱՌԱՏՆԿՄԱՆ, ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Ծառատնկման, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման միամսյակի ծրագրի շրջանակներում մայրաքաղաքի Ս.Շահումյանի անվան մարզադաշտի շրջակայքում իրականացվել են չորացած, անպիտան ծառերի ու թփերի մաքրման աշխատանքներ:

Մասնավորապես ակտիվորեն մասնակցել են <<Ակադեմիկոս Թախթաջյանի անվան Ստեփանակերտի բուսաբանական այգի>> ՓԲԸ-ի և <<Սանմաքրում>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցները:

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն