06.06.2017   Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի արտաքին լուսավորման համակարգի արդիականացման նպատակով ընդունում է հայտ-առաջարկություններ` մասնագիտացված կազմակերպություններից: Առաջարկություններն իրենց մեջ մասնավորապես պիտի ընդգրկեն հետևյալ փաստաթղթերը`

      հայտատուի իրավաբանական տվյալները

        հայտատուի պետական գրանցման վկայականը

       կանոնադրությունը

       առաջարկվող ծրագիրը

       ծրագրի իրականացման ժամկետը և արժեքը:

Հայտերը` պահանջվող  փաստաթղթերի պատճենների հետ, ընդունվում են մինչև սույն թվականի հուլիսի 5-ը, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնում /ք.Ստեփանակերտ, Ն.Ստեփանյան N 22/:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարել` /047/94-15-02 հեռախոսահամարին:

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան