25.03.2015   ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի N 279Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԿԱՏԱՐՎԵԼ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով, քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել Ստեփանակերտի քաղաքապետի 2015թվականի մարտի 3-ի <<Համայնքի տարածքում քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար անվճար տեղեր առանձնացնելու մասին>> N 279Ա որոշման 2-րդ կետը:

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար