06.03.2015   ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետով`  ո ր ո շ ու մ  եմ.

 

1.Ստեփանակերտի NN 1, 2, 3, 4  ընտրատարածքների ընտրական տեղամասերում կազմավորել ընտրական տեղամասային կենտրոնները` համաձայն հավելվածի:

2.Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

 

 

Ս.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

 

Հավելված

Ստեփանակերտի քաղաքապետի

2015թ. մարտի 3-ի N 279Ա որոշման

 

Ց  Ա  Ն  Կ

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ

 

 

հ/հ

Տեղամասի անվանումը

Տեղամասի կենտրոնը

1.

Ֆիզ-մաթ.դպրոց

Ֆիազ-մաթ.դիրոցի I հարկ

2.

N 9 դպրոց

N 9 դպրոցի I հարկ

3.

N 9 դպրոցի սպորտդահլիճ

N 9 դպրոցի  սպորտդահլիճ

4.

Պետթատրոնի 1-ին մասնաշենք

Պետթատրոնի 1-ին մասնաշենքի I հարկ

5.

Պետթատրոնի2-րդմասնաշենք

Պետթատրոնի2-րդմասնաշենքի I հարկ

6.

N 7 դպրոցի 1-ին մասնաշենք

N 9 դպրոցի 1-ին մասնաշենքի I հարկ

7.

N 7 դպրոցի 2-րդ մասնաշենք

N 7 դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի I հարկ

8.

Ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ

Ագրարային համալսարանի մասնաճյուղի

I հարկ

9.

Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն

Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի II հարկ

10.

Ագրարայինհամալսարան

Ագրարային համալսարանի I հարկ

11.

ԱրՊՀ-ի 1-ին  մասնաշենք

ԱրՊՀ-ի1-ին  մասնաշենքի I հարկ

12.

ԱրՊՀ-ի2-րդ  մասնաշենք

ԱրՊՀ-ի2-րդ  մասնաշենք I հարկ

13.

N 10 դպրոց

N 10 դպրոցի I հարկ

14.

N 10 դպրոցի սպորտդահլիճ

N 10 դպրոցի սպորտդահլիճ

15.

N 2 մանկապարտեզի 1-ին մասնաշենք

N 2 մանկապարտեզի 1-ին մասնաշենքի I հարկ

16.

N 2 մանկապարտեզի 2-րդմասնաշենք

N 2 մանկապարտեզի 2-րդմասնաշենքի I հարկ

17.

N 11 դպրոցի 1-ին մասնաշենք

N 11 դպրոցի 1-ին մասնաշենքի I հարկ

18.

N 11 դպրոցի 2-րդ մասնաշենք

N 11 դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի I հարկ

19.

<<Սոսե>> մանկապարտեզ

<<Սոսե>> մանկապարտեզի I հարկ

20.

N 12 դպրոց

N 12 դպրոցի I հարկ

21.

N 4 դպրոց

N 4 դպրոցի I հարկ

22.

N 5 դպրոց

N 5 դպրոցի I հարկ

23.

N 5 դպրոցի սպորտդահլիճ

N 5 դպրոցի սպորտդահլիճ

24.

Բուժուսումնարան

Բուժուսումնարանի I հարկ

25.

N 8 դպրոցի 1-ին մասնաշենք

N 8 դպրոցի 1-ին մասնաշենքի I հարկ

26.

N 8 դպրոցի 2-րդմասնաշենք

N 8 դպրոցի 2-րդմասնաշենքի I հարկ

27.

N 3 դպրոց

N 3 դպրոցի I հարկ

28.

N 6 դպրոցի 1-ին մասնաշենք

N 6 դպրոցի 1-ին մասնաշենքի I հարկ

29.

N 6 դպրոցի 2-րդ մասնաշենք

N 6 դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի I հարկ

30.

N 1 դպրոցի 1-ին մասնաշենք

N 1 դպրոցի 1-ին մասնաշենքի I հարկ

31.

N 1 դպրոցի 2-րդ մասնաշենք

N 1 դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի I հարկ

32.

Մշակույթի կենտրոնի 1-ին մասնաշենք

Մշակույթի կենտրոնի 1-ին մասնաշենքի

I հարկ

33.

Մշակույթիկենտրոնի2-րդ մասնաշենք

Մշակույթիկենտրոնի2-րդ մասնաշենքի

I հարկ

34.

N 2 դպրոցի 1-ին մասնաշենք

N 2 դպրոցի 1-ին մասնաշենքի  I հարկ

35.

N 2 դպրոցի 2-րդ մասնաշենք

N 2 դպրոցի 2-րդ մասնաշենքի I հարկ