25.01.2012   

Ըստ քաղաքապետարանի կրթության և սպորտի բաժնի տեղեկատվության, ս.թ. փետրվարի 1-ից Ստեփանակերտի թիվ 1, 2 և 3 դպրոցներում, ներառական կրթության մեջ ընդգրկված երեխաների համար կկազմակերպվի ճաշ: